BESKÄRNING

Lill-Hasta Trädgård arbetar med såväl beskärning av buskar och prydnadsträd som med fruktträdsbeskärning. Vi arbetar främst i Strängnäs med omnejd och vi är även flitigt anlitade i Eskilstuna, Mariefred, Stallarholmen. Vi åtar oss jobb i hela Södermanland.


FRÅGAN ÄR VARFÖR MAN SKA BESKÄRA SINA TRÄD?

Olika träd behöver, vid olika tidpunkter, olika typ av och olika mycket beskärning. Ett fruktträd behöver kontinuerlig omvårdnad för att hålla sig friskt och kunna ge god och välsmakande skörd. Hos ett park eller prydnadsträd är behovet av beskärning ofta inte lika stort. En del träd klarar av att beskäras under stora delar av året medan andra beskärs under JAS-månaderna (Juli Augusti September). Vissa träd mår överhuvudtaget inte alls bra av att beskäras.

Det bästa sättet att ge dina träd god omvårdnad är att låta någon med kunskap om beskärning ta hand om den på bästa sätt. Stora och felaktiga snitt kan orsaka skador som är svårläkta för trädet och blir inkörsport för sjukdomar som förkortar trädets livslängd.

Jag hjälper dig att se vilken slags beskärning som passar och behövs för just dina träd och buskar.
Priset för en beskärning beror på hur stort trädet är och tidigare beskärningsingrepp. Kontakta mig för prisuppgift och rådgivning.
RUT-avdrag gäller för all slags beskärning.


Jag har TCYKs Yrkesbevis i beskärning och Grönt Kort i fruktträdsbeskärning.

SÅ HÄR BESKÄR JAG DINA TRÄD

MER OM BESKÄRNING


FRUKTTRÄD

För att ett fruktträd ska hålla sig friskt och ge fin frukt så krävs det att man unerhåller det med beskärning. Ett nyplanterat träd behöver etableringsbeskäras och uppbyggnadsbeskäras medan ett äldre träd behöver underhållsbeskäras. Gamla träd, som har blivit stympade med motorsåg och med tiden fått en ny krona bestående av gamla vattenskott, kan behöva beskäras under flera år för att de inte ska ta skada innan man har fått fason på kronan igen.

  • Päron och äppelträd beskärs antingen under vårvintern eller under JAS
  • Unga och friska träd kan beskäras bäst under vårvinter. Vårvinterbeskärning stimulerar tillväxten.
  • Gamla och sjuka träd beskär man under JAS. 
  • Stenfrukter; plommon, körsbär och persika är viktiga att man etableringsbeskär vid planteringen, uppbyggnadsbeskärning sker under våren, i övrigt beskär man dem under JAS.


Etableringsbeskärning av fruktträd
illustration: Anna Hallberg


PRYDNADSTRÄD

Prydnadsträd och parkträd behöver ofta inte beskäras i samma utsträckning som fruktträd. Uppbyggnadsbeskärning utförs på nyplanterade träd och viss underhållningsbeskärning på etablerade/äldre träd, då man tar bort korsande, felväxande och döda grenar. Viktigt är att låta träden behålla sitt naturliga utseende och beskära dem efter deras biologi.

  • Avenbok, lönn, björk och valnöt är exempel på träd som beskärs under JAS.
    Dessa träd är s.k blödare. Dessa savar kraftigt om de beskärs på våren och de förlorar värdefull energi. I värsta fall riskerar de att dö vid felaktig beskärning
  • Hästkastanj är också en blödare och är överhuvudtaget känslig för beskärning-BUSKAR

En del buskar skär man radikalt ned med jämna mellanrum. Busken skjuter nya skott och har efter ett par år växt upp till en ny buske. Andra buskar mår bättre av att föryngringsbeskäras genom att man sågar bort de allra äldsta grenarna varpå nya växer till och ersätter de gamla.

HÄCK

En häck kan vara friväxande eller så kan den vara klippt. Vissa buskar passar bra som friväxande som t ex syrén eller svartaronia. Klipper man dessa går det ut över blomningen men självklart kan man använda dessa även som klippt häck. En klippt häck behöver byggas upp och sedan gärna trimmas ett par gånger per år för att förbli jämn och tät. Om man väljer thuja eller avenbok till sin klippta häck ska man komma ihåg att inte klippa toppskottet förrän det har nått den sluthöjd man vill ha. Däremot kan de klippas på sidorna för att skapa en tät häck.


Klippt häck med flera stammar från basen


Klippt häck med genomtående stam